info@onsam.eu    co-operation@onsam.eu

GDPR - Privacy

Home GDPR - Privacy

GDPR - Privacy

Kort omschreven :

U dient expliciet toestemming te geven om bepaalde gegevens te bewaren. U hebt het recht tot inzage, verbetering en verwijdering uit onze systemen. Echter als internetshop hoeven wij u deze toestemming niet te vragen zolang het enkel over adres- en emailgegevens en telefoonnummer gaat. Wij houden ons evenwel aan de GDPR verordening, die u bij ons klant de mogelijkheid biedt om zelf uw gegevens te wijzigen en op te vragen. Wij geven, noch verkopen uw gegevens aan derden. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De gegevens die onze onderaannemers gebruiken om uw bestelling te orderpicken en klaar te maken voor verzending komen rechtstreeks van onze website en worden niet bij onze onderaannemers bewaard.

Persoonlijke gegevens die wij bijhouden :

Bedrijfsnaam, BTW nummer, naam, voornaam, adres, gemeente, land, telefoonnummer en emailadres.

Bancaire en kredietkaartgegevens worden noch bij ons bewaard, noch verwerkt, daarvoor maken wij gebruik van beveiligde betalingsinstellingen.
Mocht er toch een data-lek zijn dan wordt u en de privacy commissie binnen de 24 uur verwittigd. OSM LTD beheert de GDPR gegevens van onze zuster- en moederbedrijven, onze GDPR officer kan bereikt worden via gdpr@onsam.eu .

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp. De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en zal met ingang van 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Cookies:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van onze hosting partner. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Veranderingen :

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van OSM LTD. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/03/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Cookies uitzetten :

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Automatisch verzamelde gegevens :

Gegevens die automatisch worden verzameld door ons, worden verwerkt met het doel hun dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek :

In voorkomende gevallen kan OSM LTD op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen :

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Bewaarlocatie :

Onze servers bevinden zich in Londen, New York, Naaldwijk, Brussel en Parijs. Onze servers staan in hoogbeveiligde datacenter. Wij maken gebruik van meerdere CDN netwerken, daar bewaren wij echter geen gegevens van klanten.

Onze gegevens

124, City Road, EC1V 2NX London, GB307659093

info@onsam.eu

© 2023 Online Sales Management Ltd. All Rights Reserved.